01/05/2017

Kementerian Agama

WAKIL MENTERI AGAMA

1. Asep Ridwan Farid

SEKRETARIS MENTERI AGAMA

2. Asep Sidiq Nugraha

ANGGOTA KEMENTERIAN AGAMA

3. Fitria Kurniawati

ANGGOTA KEMENTERIAN AGAMA

4. Miftah Dwi Rahmatika

ANGGOTA KEMENTERIAN AGAMA

5. Marleni Nursolehah

ANGGOTA KEMENTERIAN AGAMA 6. Elisa Indriyani
ANGGOTA KEMENTERIAN AGAMA 7. Hilya Nur’aeni

KEGIATAN

1.Tabligh Akbar

2.Sidqoh Quban

3.Gebyar Ramadhan


4. Workshop Kurikulum Mentoring Al-Islam
5. Ruqyah